Personalkollen stämpelklocka

Gratis

Med Personalkollen light får du en kraftfull och pålitlig digital stämpelklocka och personalliggare helt gratis. I appen kan du kommunicera direkt med din personal. 

Som kund i Martin & Servera-gruppen får du

  • digital stämpelklocka och personalliggare helt gratis

Fördelar med Personalkollens stämpelklocka

  • Stämpelklockan lagrar tider även i offlineläge och självklart uppfyller den Skatteverkets krav för elektroniska personalliggare.

  • Tidrapportering Personalen stämplar in och ut och du tar ut ett färdigt underlag med arbetad tid och OB-timmar till lönerna. Du kan självklart korrigera tiderna i efterhand eller efterregistrera en bortglömd instämpling. De anställda kan lämna ett meddelande till dig för att ange varför de börjar eller slutar senare än planerat. Om någon glömmer bort att stämpla ut får du en notis och kan korrigera tiden.

  • Kommunikation Skicka ut meddelanden till alla eller delar av personalen med viktig information. Meddelandena visas både i medarbetarnas app och kan skickas via mejl eller visas i stämpelklockan vid nästkommande instämpling.

  • Personalregister Du kan ange anställningsuppgifter, kontaktuppgifter, närmast anhörig och skatteuppgifter för varje anställd och får på så sätt en samlad bild av alla uppgifter du behöver vid hantering av anställningsbevis och i löneprocessen.

  • App där varje anställd får ett eget inlogg, där de kan se rapporterade tider och de meddelanden du som chef har skickat.

Med den fullständiga versionen av Personalkollen får du en helhetsbild av din verksamhet. Systemet ger dig bland annat tidrapportering med avstämning mot schema, schemaläggning, lönehantering och ekonomisk prognos och analys. Se mer. 


Relaterade Tjänster